Αλήθειες και Μύθοι  για τους Ενεργειακούς Υαλοπίνακες

Αλήθειες και Μύθοι για τους Ενεργειακούς Υαλοπίνακες

  • Αλήθεια : είναι ότι η χρήση ενεργειακής υάλωσης μειώνει σε μεγάλο ποσοστό το κόστος πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας μειώνοντας ταυτόχρονα την απαίτηση για μεγάλης απόδοσης λέβητες και κλιματιστικών συσκευών.

  • Αλήθεια: είναι ότι η χρήση ενεργειακής υάλωσης μειώνει τις χρωματικές αλλοιώσεις των επίπλων, υφασμάτων, ξύλινων δαπέδων και προφυλάσσει από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.

  • Αλήθεια: είναι ότι η ευκολία αντικατάστασης των υαλοπινάκων, το μικρό σχετικά κόστος και την αντιστρόφως ανάλογη εξοικονόμηση ενέργειας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απλούστερη και αποδοτικότερη παρέμβαση που μπορεί να γίνει σένα υπάρχων  κτίριο για να αναβαθμιστεί ενεργειακά, είναι η αντικατάσταση των υαλοπινάκων με σύγχρονους ενεργειακούς  υαλοπίνακες – “new generation”.

  • Μύθος: είναι ότι κάθε καινούρια τεχνολογία φτάνει στον καταναλωτή σε ένα υψηλό κόστος όπου μόνο οι λίγοι μπορούν να ωφεληθούν, όμως αυτό δεν ισχύει!

  • Μύθος: είναι ότι ένας οποιοσδήποτε διπλός υαλοπίνακας είναι ενεργειακός.

  • Μύθος:  είναι ότι υπάρχει μόνο ένας τύπος ενεργειακού υαλοπίνακα. Όμως υπάρχει μεγάλη ποικιλία όπου μπορεί να καλύψει όλες τις απαιτήσεις.

  • Μύθος: είναι ότι υπάρχουν επενδύσεις αποδοτικότερες στην εξοικονόμηση ενέργειας από τους ενεργειακούς υαλοπίνακες. Στην πραγματικότητα το κόστος 1 τετραγωνικού μέτρου τέτοιου υαλοπίνακα εξοικονομεί μέχρι και 300kwh ανά έτος.

  • Μύθος: είναι ότι το πλαίσιο (κούφωμα) που αποτελεί κατά μέσο όρο το 20% του ανοίγματος μπορεί να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας παρά το άνοιγμα του υαλοπίνακα που αποτελεί το 80%.